BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

 

 

Współpraca realizowana jest na podstawie „Porozumienia pomiędzy Stołecznym Królewskim Miastem Kraków i Miastem Frankfurt nad Menem o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej” z dnia 8 listopada 2006 roku, będącego kontynuacją Porozumienia zawartego w dniu 19 kwietnia 2001 roku. W 2011 r. porozumienie zostało odnowione. Nowy dokument o współpracy w dziedzinie pomocy społecznej pomiędzy Miastem Kraków a Frankfurtem nad Menem podpisany został 3 czerwca 2011 r.

 

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok
2013 rok

2012 rok
2011 rok
2010 rok
2009 rok
2008 rok
2007 rok
2006 rok
2005 rok
2004 rok