ZASADY GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW


Zgodnie z art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. ,,a'' ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących: określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata.

 

Uchwaly Rady Miasta Krakowa określające zasady gospodarowania nieruchomościami Gminy Miejskiej Kraków

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-20 11:26:05
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2018-03-28 13:32:40
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2017-04-04 10:07:06
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja
2016-04-22 13:50:03
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2015-05-14 10:07:54
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2014-04-02 09:44:51
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-03-27 13:37:48
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2012-03-27 13:34:19
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2011-08-25 09:03:25
ŁUKASZ ROMANISZYN
 Edycja
2010-08-30 12:05:32
WIESŁAWA KOROLCZUK
 Edycja