BIP MJO - Szkoła Muzyczna I st. Nr 1 im. St. Wiechowicza

 

MISJA
SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA NR 1
im. St. Wiechowicza w Krakowie1. Rozbudza i rozwija podstawowe zdolności muzyczne.
2. Przygotowuje świadomych i wrażliwych odbiorców kultury.
3. Oddziaływuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury.
4. Przygotowuje najzdolniejszych uczniów do dalszego kształcenia muzycznego.
5. Uczy uwzględniając możliwości i uzdolnienia każdego ucznia i stwarza mu okazję do osiągania sukcesów.
6. Wychowuje poprzez pozytywne oddziaływania.
7. Jest otwarta i wrażliwa na potrzeby środowiska.
8. Jest otwarta na wszelkie innowacje w zakresie potrzeb edukacyjnych, środowiska rodzinnego ucznia i szkoły.