Wstępna koncepcja wiaduktu w ciągu ul. Fredry.

 

W celu poprawy warunków ruchu w rejonie Łagiewnik, Wydział Gospodarki Komunalnej opracował wstępną koncepcję wiaduktu w ciągu ul. Fredry nad linią kolejową nr 94. Głównym założeniem przy opracowaniu koncepcji było zaproponowanie bezkolizyjnego skrzyżowania z linią kolejową przy równoczesnym utrzymaniu połączenia drogowego pomiędzy ul. Fredry a ul. Tischnera. Przyjęte rozwiązanie posiada geometrię dostosowaną do ruchu pojazdów komunikacji miejskiej. Komunikacja piesza pomiędzy poziomem 0 a poziomem 1 może odbywać się poprzez ciągi pieszo-rowerowe wzdłuż łącznic, windę oraz schody. Rowerzyści będą poruszać się na ul. Fredry w ruchu ogólnym, natomiast wzdłuż ul. Tischnera zaprojektowane zostały ciągi pieszo-rowerowe. W trakcie prac koncepcja była uzgadniana i opiniowana przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa, Zarząd Inwestycji Miejskich, Zarząd Transportu Publicznego oraz Wydział Miejskiego Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Krakowa. Ponadto przedmiotowa koncepcja została przedstawiona PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wstępna koncepcja wiaduktu w ciągu ul. Fredry została zaprezentowana mieszkańcom na spotkaniu w dniu 27 czerwca 2019r.

Poniżej została umieszczona plansza z przyjętym rozwiązaniem drogowym, prezentacja przedstawiona mieszkańcom w dniu 27 czerwca 2019r. oraz plansze z kolorowym wypełnieniem mające na celu uczytelnienie przygotowanej koncepcji.

 

 

rozwiązanie sytuacyjne

prezentacja

uczytelnione rysunki