Lech KUCHARSKI

 Klub radnych Przyjazny Kraków

 Lech KUCHARSKI

 

Uzupełnił skład Rady Miasta Krakowa

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 7 (obejmującego Dzielnice XVI BIEŃCZYCE, XVIII NOWA HUTA ). Otrzymał 1223 głosy.

 

Pracuje w Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Budżetowa

- Zdrowia i Uzdrowiskowa - Przewodniczący.

- Dyscyplinarna.

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego.

 

 

 

 

 

lech.kucharski@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

Pracował w komisjach:

- Rodziny, Polityki Społecznej i Mieszkalnictwa - odwołany ze składu komisji.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady