Rafał KOMAREWICZ

Klub radnych Przyjazny Kraków

 

Przewodniczący klubu

 Rafał KOMAREWICZ

 

Mandat z listy wyborczej Komitetu Wyborczego Wyborców Jacka Majchrowskiego – Obywatelski Kraków z okręgu wyborczego Nr 3 (obejmującego Dzielnice VI BRONOWICE, VII ZWIERZYNIEC, VIII DĘBNIKI ). Otrzymał 4560 głosów.

 

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa 

 

Pracuje w  Komisjach Rady Miasta Krakowa:

- Budżetowa

- Mienia i Rozwoju Gospodarczego

- Zdrowia i Uzdrowiskowa 

- Głównej - Wiceprzewodniczący 

 

 

 

 

 

rafal.komarewicz@rmk.krakow.pl

 

Dyżury

 

Oświadczenia majątkowe

 

Interpelacje radnych

 

 

 

 

 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej - odmienne zasady