Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących określenia działań związanych ze wskazaniem możliwych rozwiązań kwestii zadłużenia klubu Wisła Kraków w stosunku do Gminy Kraków oraz określenia możliwych sposobów finansowania krakowskich klubów sportowych w zakresie sportu seniorskiego (zawodowego) poprzez jednolity i transparentny program zaangażowania Gminy Kraków w sport seniorski / projektodawca Komisja Sportu i Kultury Fizycznej/ Druk nr 456

Przedmiot głosowania: DRUK NR 456 - POPRAWKA - ŁUKASZ WANTUCH


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 8
Głosów przeciw: 27
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Za
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Obecny
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 456 - POPRAWKA NR 1 - ALICJA SZCZEPAŃSKA


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 18
Głosów przeciw: 14
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Dominik Jaśkowiec......................Wstrzymuje się
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Jerzy Zięty............................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 456 - POPRAWKA NR 2 - ALICJA SZCZEPAŃSKA


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 20
Głosów przeciw: 16
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 37
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 6
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Obecny
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Przeciw
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 456 - POPRAWKA - ŁUKASZ GIBAŁA


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 7
Głosów przeciw: 27
Głosów wstrzymujących się: 1
Obecnych podczas głosowania: 36
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 7
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA ODRZUCONA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Przeciw
Artur Buszek............................Przeciw
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Przeciw
Grażyna Fijałkowska...................Przeciw
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Przeciw
Józef Jałocha.........................Przeciw
Małgorzata Jantos......................Obecny
Dominik Jaśkowiec......................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Przeciw
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Przeciw
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Wstrzymuje się
Renata Kucharska........................Przeciw
Lech Kucharski..........................Przeciw
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Przeciw
Stanisław Moryc........................Przeciw
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Przeciw
Edward Porębski........................Przeciw
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Przeciw
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Przeciw
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Przeciw
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Przeciw
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................PrzeciwPrzedmiot głosowania: DRUK NR 456 - POPRAWKA -STANISŁAW MORYC


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 30
Głosów przeciw: 0
Głosów wstrzymujących się: 0
Obecnych podczas głosowania: 31
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 12
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

POPRAWKA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Obecny
Dominik Jaśkowiec......................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Adam Migdał............................Za
Stanisław Moryc........................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Agata Tatara............................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................ZaPrzedmiot głosowania: DRUK NR 456


Czas rozpoczęcia: 10 Lipca 2019 r.
Czas zakończenia: 10 Lipca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 29
Głosów przeciw: 1
Głosów wstrzymujących się: 2
Obecnych podczas głosowania: 33
Nie brało udziału w głosowaniu:1
Nieobecnych: 10
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Artur Buszek............................Wstrzymuje się
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Grażyna Fijałkowska...................Za
Nina Gabryś............................Wstrzymuje się
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Obecny
Dominik Jaśkowiec......................Za
Adam Kalita.............................Przeciw
Mariusz Kękuś.........................Za
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Za
Renata Kucharska........................Za
Lech Kucharski..........................Za
Teodozja Maliszewska....................Za
Łukasz Maślona........................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Edward Porębski........................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za