Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Skarga na Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa / projektodawca Komisja Skarg, Wniosków i Petycji/ Druk nr 415

Przedmiot głosowania: DRUK NR 415


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 29
Głosów przeciw: 8
Głosów wstrzymujących się: 3
Obecnych podczas głosowania: 40
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 3
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Wstrzymuje się
Kazimierz Chrzanowski...................Za
Tomasz Daros............................Przeciw
Michał Drewnicki.......................Za
Nina Gabryś............................Przeciw
Łukasz Gibała.........................Za
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Za
Józef Jałocha.........................Za
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Za
Jakub Kosek.............................Przeciw
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Za
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Za
Adam Migdał............................Za
Aleksander Miszalski....................Przeciw
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Za
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Wstrzymuje się
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Przeciw
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Za
Krzysztof Sułowski.....................Za
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Za
Jerzy Zięty............................Za