Głosowania dotyczące punktu porządku obrad (VIII kadencja RMK):

Zmiana statutów żłobków samorządowych Gminy Miejskiej Kraków / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 387

Przedmiot głosowania: DRUK NR 387


Czas rozpoczęcia: 12 Czerwca 2019 r.
Czas zakończenia: 12 Czerwca 2019 r.
Głosowanie: pojedynczo
Status: Zamknięte
Głosów za: 24
Głosów przeciw: 7
Głosów wstrzymujących się: 7
Obecnych podczas głosowania: 38
Nie brało udziału w głosowaniu:0
Nieobecnych: 5
Wymagany rodzaj większości: Zwykła większość

UCHWAŁA PRZYJĘTA

Jak głosowali radni:

Jacek Bednarz...........................Wstrzymuje się
Artur Buszek............................Za
Kazimierz Chrzanowski...................Wstrzymuje się
Tomasz Daros............................Za
Michał Drewnicki.......................Za
Nina Gabryś............................Za
Łukasz Gibała.........................Wstrzymuje się
Andrzej Hawranek........................Za
Dominik Homa............................Wstrzymuje się
Małgorzata Jantos......................Przeciw
Adam Kalita.............................Za
Mariusz Kękuś.........................Za
Rafał Komarewicz.......................Przeciw
Jakub Kosek.............................Za
Bolesław Kosior........................Za
Małgorzata Kot.........................Przeciw
Wojciech Krzysztonek....................Przeciw
Renata Kucharska........................Za
Teodozja Maliszewska....................Przeciw
Łukasz Maślona........................Wstrzymuje się
Adam Migdał............................Przeciw
Aleksander Miszalski....................Za
Stanisław Moryc........................Za
Jan Stanisław Pietras..................Wstrzymuje się
Włodzimierz Pietrus...................Za
Sławomir Pietrzyk......................Za
Edward Porębski........................Za
Anna Prokop-Staszecka...................Za
Łukasz Sęk............................Za
Marek Sobieraj..........................Za
Michał Starobrat.......................Za
Grzegorz Stawowy.......................Wstrzymuje się
Alicja Szczepańska.....................Za
Agata Tatara............................Za
Łukasz Wantuch.........................Za
Aleksandra Witek........................Za
Stanisław Zięba.......................Przeciw
Jerzy Zięty............................Za