Sesja VIII kadencja RMK numer X NADZWYCZAJNA SESJA RADY MIASTA KRAKOWA  (6 Marzec 2019)


Posiedzenie nr 1  (6 Marzec 2019r.)


Porządek posiedzenia


1. Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany.


2. Warunki udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Kraków w prawo własności tych gruntów i wysokości stawek procentowych tych bonifikat / projektodawca Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość/ Druk nr 40


3. Uchylenie uchwały Nr III/27/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia


4. Oświadczenia, komunikaty.


5. Zamknięcie sesji.


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
BEATA KOWALÓWKA - DYREKTOR KANCELARII
Osoba publikująca:
KONRAD SZUBA
Data wytworzenia:
2018-11-02
Data publikacji:
2018-11-13
Data aktualizacji:
2019-05-21