Sesja VIII kadencja RMK numer I  (21 Listopad 2018)


Posiedzenie nr 3  (5 Grudzień 2018r.)


Porządek posiedzenia


1. OTWARCIE POSIEDZENIA


2. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 5


3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 37


4. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 38


5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Krakowa / projektodawca Grupa Radnych/ Druk nr 39


6. Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2018 (dot. zmian planu dochodów w działach: 600, 700, 801, 852, 855 i 921 oraz zmian planu wydatków w działach: 020, 600, 700, 710, 750, 757, 801, 851, 852, 853, 855, 900 i 921) / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 21


7. Zmiana uchwały Nr LXX/1013/13 Rady Miasta Krakowa z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 22


8. Zmieniająca uchwałę Nr CVIII/1459/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Miasta Krakowa / projektodawca Prezydent Miasta Krakowa/ Druk nr 35


9. ZAKOŃCZENIE OBRAD I SESJI RADY MIASTA KRAKOWA