Pomiary natężenia ruchu kołowego na wlotach do miasta Krakowa ze szczególnym uwzględnieniem ruchu tranzytowego odbyły się w dniach18 i 19 października 2017 r. na terenie Krakowa. Celem badań było uzyskanie informacji dotyczących liczby pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających do/z miasta. Na podstawie pomiarów został określony m. in. udział ruchu tranzytowego. Badania prowadzone były w okresie dobowym (obejmującym kolejne 24 godziny) w 33 punktach zlokalizowanych przy granicach miasta oraz na mostach na Wiśle. Dzięki zastosowaniu specjalistycznego sprzętu możliwe było odczytanie tablic rejestracyjnych pojazdów oraz ich identyfikacja w dzień i w nocy. Pomiar polegał na zliczeniu wszystkich pojazdów silnikowych i określeniu ich struktury kierunkowej oraz rodzajowej.