Archiwum BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Dokument archiwalny
Zawiadomienie o wyborze operatora Parku Zabłocie- Stacja Wisła

W dniu 26 kwietnia 2018 roku został rozstrzygnięty przetarg pisemny ograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej budynkiem użytkowym – pawilonem wielofunkcyjnym o pow. 72,1 m² wyłonienie Operatora Parku Zabłocie - Stacja Wisła usytuowanego przy Bulwarze Lotników Alianckich zlokalizowanej w obrębie 14 jednostce ewidencyjnej Podgórze składającej się z działek: nr 20 o pow. 0, 0361 ha., nr 19/3 o pow. 0, 1654 ha, nr 202/20 o pow. 202/20 o powierzchni 0, 1544, n r202/21 o pow. 0, 0027 ha, nr 202/18 o pow., 0, 0058 ha, nr 202/15 o pow. 0, 0115 ha., nr 202/16 o pow. 0, 0462 ha., nr 202/17 o powierzchni 0, 0192 ha., nr 213/4 o pow. 0, 0013 ha., nr 202/28 o pow. 0, 2141 ha., oraz części działek: nr 213/1 o pow. 0,1438, nr 18 o pow. 0,0715 ha., nr 19/4 o pow. 0, 0392 ha., nr 213/5 o pow., 0, 0105 ha., nr 19/2 o pow. 0,0676 ha., nr 202/27 o pow. 0,0495 ha, nr 272/1 o pow. 0,0459, nr 202/24 o pow., 0, 0151 ha., wszystkie stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Miejskiej Kraków, stanowiącej Park Zabłocie- Stacja Wisła.

Spośród pięciu złożonych i dopuszczonych do postępowania ofert wybrano najkorzystniejszą programowo ofertę Pana Michała Szymańskiego Pinakoteka, który zaoferował 16,85 zł / m², przy cenie wywoławczej 10 zł/m².

 


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
HUBERT KACPRZYK
Data wytworzenia:
2018-05-07
Data publikacji:
2018-05-07
Data aktualizacji:
2018-05-07