Archiwum BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie
Dokument archiwalny
Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, zabudowanej Fortem nr 51 1/2 W „Kosocice” przy ul. Juliusza Osterwy 23 w Krakowie, do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie informuje, iż na tablicach ogłoszeń w budynkach Urzędu Miasta Krakowa: przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, przy ul. Wielopole 17a oraz przy

ul. Kasprowicza 29, a ponadto w budynku Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie przy

ul. B. Czerwieńskiego 16, oraz w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie przy

ul. Basztowej 22, została podana do publicznej wiadomości od dnia 30.01.2018 r.:

Informacja o przeznaczeniu nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej

w granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Kraków, zabudowanej Fortem nr 51 1/2 W „Kosocice” przy ul. Juliusza Osterwy 23 w Krakowie, do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony.

 


 

Osoba odpowiedzialna:
KATARZYNA ZAPAŁ
Osoba publikująca:
IZABELA MAKOTA
Data wytworzenia:
2018-01-30
Data publikacji:
2018-01-30
Data aktualizacji:
2018-01-30