BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
Ogłoszenie o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości składających się na Park Reduta przeznaczonych do przekazania przez Gminę Miejską Kraków dzierżawcy Pawilonu z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta

 

Prezydent Miasta Krakowa informuje, że na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Krakowa przy placu Wszystkich Świętych 3-4 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa a także na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości składających się na Park Reduta przeznaczonych do przekazania przez Gminę Miejską Kraków dzierżawcy Pawilonu z równoczesną funkcją Operatora Parku Reduta wyłonionemu w przetargu pisemnym nieograniczonym, stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 1133/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 19.05.2020r.

Szczegółowe informacje zamieszczono w wykazie.

Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym zamieszczone zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa oraz na stronie internetowej Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie.

Bliższe informacje w sprawie można uzyskać w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, tel. 887 881543 w godzinach pracy urzędu.

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR INŻ. PIOTR KEMPF
Osoba publikująca:
MATEUSZ NĘDZA
Data wytworzenia:
2020-06-04
Data publikacji:
2020-06-04
Data aktualizacji:
2020-06-04