Archiwum BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
Dokument archiwalny
Prace budowlano - montażowe

Informacja o pracach budowlano - montażowych

Szanowni Państwo

 

 

Informuję, iż w obecnej sytuacji, związanej z zagrożeniem epidemicznym w pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski dotyczące prac budowlano – montażowych polegających na ponownych montażach nagrobków (po pogrzebach) oraz wymianie nawierzchni grobów murowanych. Wnioski mogą być przesyłane jedynie drogą elektroniczną lub poprzez pozostawienie ich w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku siedziby ZCK w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26. Opłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na wskazany na stronie internetowej numer rachunku bankowego ZCK. Potwierdzenie dokonanego przelewu należy przesłać pocztą elektroniczną lub dołączyć do wniosku pozostawionego w skrzynce.

 

 

Wnioski te będą rozpatrywane systematycznie w zależności od ich liczby i sytuacji epidemiologicznej w terminach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Odbiory wykonanych prac będą dokonywane przez pracowników ZCK w Krakowie po 30 kwietnia br.

 

 

Wnioski dotyczące robót budowlano-montażowych innych, aniżeli wskazane powyżej można składać elektronicznie lub poprzez pozostawienie ich w skrzynce znajdującej się przy wejściu do budynku siedziby ZCK w Krakowie przy ul. Rakowickiej 26. Opłat z tego tytułu należy dokonywać przelewem na wskazany na stronie internetowej numer rachunku bankowego ZCK. Potwierdzenie dokonanego przelewu należy przesłać pocztą elektroniczną lub dołączyć do wniosku pozostawionego w skrzynce będą one rozpatrywane w terminach przewidzianych w kodeksie postępowania administracyjnego. Natomiast terminy ich fizycznej realizacji na cmentarzach zostaną uzależnione od ich liczby i sytuacji epidemiologicznej. Na bieżąco będę załatwiane wnioski dotyczące sprawy związanych z pochówkami.

 

 

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Dyrektor Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie


 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PAWEŁ SULARZ
Osoba publikująca:
ARKADIUSZ ZŁOTKOWSKI
Data wytworzenia:
2020-03-26
Data publikacji:
2020-03-26
Data aktualizacji:
2020-03-26