BIP MJO - Samorządowe Przedszkole Nr 163
Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, iż na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa (www.portaledukacyjny.krakow.pl) został opublikowany  „Harmonogram przerwy wakacyjnej w samorządowych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Kraków w lipcu i sierpniu 2020 r".

Samorządowe Przedszkole nr 163 im. Heleny Bechlerowej w Krakowie będzie pracować w lipcu 2020 r. natomiast w sierpniu 2020 r. przedszkole będzie zamknięte.

 

REKRUTACJA

  

Uprzejmie informujemy, iż na Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa (www.portaledukacyjny.krakow.pl) w zakładce „Rekrutacja” została podana informacja na temat rekrutacji do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

 

Kryteria naboru do krakowskich przedszkoli samorządowych określa art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) oraz uchwała nr LXVI/1650/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (ze zm.). 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Kraków:

  • Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - 2 – 31 marca 2020 r.

  • Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola1 i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe - do 1 kwietnia 2020 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - 24 kwietnia 2020 r.

  • Potwierdzanie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia - 27 kwietnia – 8 maja 2020 r.

  • Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - 11 maja 2020 r.

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MGR EWELINA CICHOŃSKA
Osoba publikująca:
BERNADETTA WILECZEK
Data wytworzenia:
2020-02-14
Data publikacji:
2020-02-14
Data aktualizacji:
2020-03-02