Archiwum BIP MJO - Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie
Dokument archiwalny

Gmina Miejska Kraków, Prezydent Miasta Krakowa, jednostka realizująca: Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie, na podstawie art. 14 w związku z art. 2 pkt. 1,2,3 i 4, art. 13 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492) ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2019 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego dla podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1492), w tym dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


 

Osoba odpowiedzialna:
MGR ADAM CHRAPISIŃSKI
Osoba publikująca:
MATEUSZ KASPRZAK
Data wytworzenia:
2019-03-27
Data publikacji:
2019-03-27
Data aktualizacji:
2019-03-27