BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

Struktura organizacyjna

 W skład :

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 1

- ul. Barska 45

telefon: 12 266 - 29 -67

e-mail: dyrekcja@soswnr1krakow.pl

wchodzą : 

- Branżowa Szkoła I stopnia Nr 30;

- Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 2 ;

ul. Szujskiego 2    

 31 - 123  Kraków

telefon: 12 422 - 94 - 39

tel./fax: 12 430 - 07 - 99

e-mail: szkola@soswnr1krakow.pl

  - Warsztaty szkolne;

- ul. Barska 45 - kucharz, kaletnik, krawiec, fryzjer

tel. 12 266 - 94 -01

- ul. Szwedzka 42 -  mechanik pojazdów samochodowych,

             monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

tel. 12 266 - 62 - 03

- Praktyki zewnętrzne w zakładach pracy dla zawodów:

cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, sprzedawca, kucharz,

mechanik pojazdów samochodowych;

e-mail: warsztaty@soswnr1krakow.pl

  - Internat;

ul. Szwedzka 42

30 - 324  Kraków

tel. 12 266 - 01 - 40

e-mail:  internat@soswnr1krakow.pl

 www.soswnr1krakow.pl

Szkoła zajmuje się nauczaniem i wychowywaniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Naszym uczniom mamy do zaoferowania:

- dobrą bazę dydaktyczną,

- przygotowaną i wykształconą kadrę pedagogiczną,

- życzliwych wychowawców i nauczycieli.

 Zapewniamy:

- naukę w przedmiotowych pracowniach lekcyjnych,

- praktykę w warsztatach szkolnych i zakładach pracy,

- bibliotekę szkolną,

- sale komputerowe z dostępem do Internetu,

- salę gimnastyczną,

- siłownię,

- gabinet logopedyczny.

UWAGI:

sekretariat Ośrodka czynny w godzinach: 9.00 - 14.00.

sekretariat Branżowej Szkoły I stopnia nr 30 i SPdP nr 2 czynny w godzinach: 9.00 - 15.00

DYREKTOR SOSW nr 1 - mgr JAROSŁAW STATEK.