Emerytowany oficer policji  (mł. insp.- ppłk.) Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej w Szczytnie.


Doświadczenie w działalności społecznej  nabywa w takich organizacjach jak:

 V-ce Prezes  POROZUMIENIA  Związków i Stowarzyszeń Służb Mundurowych Województwa Małopolskiego ( 5 tyś. członków).V-ce Prezes Stowarzyszenia Operowanych Na Serce – SONS – Zasięg Ogólnopolski (600 członków). Członek IPA –  International Police Association -Sekcja Polska – Małopolska Grupa Wojewódzka (ok. 1000, członków). V-ce Przewodniczący Komisji ds. Organizacji Pożytku Publicznego – Zarządu Głównego Emerytów i Rencistów Policyjnych w Warszawie. Członek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Krakowie (3500, członków). Członek Stowarzyszenia Komendantów Policji (ponad 100 członków). Łącznie w organizacjach w których działa aktywnie jest  ok. 6700 członków.

KRDPP to:   przestrzeń do rozwoju dobrych relacji organizacji pozarządowych skupionych w związkach i stowarzyszeniach służb mundurowych.


Najważniejsze w mojej pracy to:  rzetelność i dialog.


Aktywność obywatelska/społeczna daje mi:   poczucie czasu rzeczywistego.


Zawsze znajduję czas na:   niesienie pomocy tym,  którzy ją potrzebują.


Jestem człowiekiem, który :   swoją  mądrość  czerpie z mądrości innych.  Nie otwieram  „drzwi już otwartych”.


Od innych wyróżnia mnie – „ nazwisko” a reszta jest ciut ciut… ponad przeciętnego Polaka.