BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

1. Wizyta delegacji z Czech w Krakowie

W ramach współpracy z Ministerstwem Pracy i Spraw Społecznych z Czech, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie zorganizował w dniach 18-19 kwietnia br. wizytę studyjną dla 60 – osobowej delegacji, składającej się z przedstawicieli Ministerstwa oraz przedstawicieli miast czeskich działających w obszarze pomocy społecznej i mieszkalnictwa.

W ramach tego przedsięwzięcia goście z Czech uczestniczyli w spotkaniu roboczym dotyczącym systemu pomocy społecznej i mieszkalnictwa w Krakowie, a także zapoznali się
z funkcjonowaniem wybranych jednostek pomocy społecznej w Krakowie oferujących wsparcie dzieciom, młodzieży oraz bezdomnym.

 

2. Wizyta studyjna pedagogów z Austrii

W dniu 25 maja br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie gościł grupę pracowników austriackiego ośrodka pomagającego rodzinom z dziećmi.

Głównym celem wizyty było zapoznanie uczestników z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani również z działalnością i funkcjonowaniem jednostek pomocy społecznej udzielających pomocy i wsparcia dzieciom oraz młodzieży.

 

3. Wizyta studyjna przedstawicieli z Edynburga

W dniu 11 września br. odbyła się w Dziale Pomocy Bezdomnym wizyta organizacji pomagającej osobom bezdomnym z Edynburga: Streetwork Holyrood Hub. Na spotkaniu rozmawiano na temat streetworkingu w Krakowie, omawiano formy i metody pracy z osobami bezdomnymi oraz zasady jakimi kierują się pracownicy socjalni pracując wśród ww.

 

4. Spotkanie z grupą pracowników systemu pomocy społecznej z Norwegii

W październiku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej gościł grupę pracowników systemu pomocy społecznej z Trondelag w Norwegii. Głównym celem wizyty było zapoznanie uczestników z systemem pomocy społecznej w Krakowie oraz z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Uczestnicy spotkania zostali zapoznani także przez pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy z sytuacją w Krakowie na rynku pracy.

 

5. Spotkanie z grupą niemieckich studentów z Katolickiej Szkoły Zawodowej

W dniu 22 października br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z grupą niemieckich studentów z Katolickiej Szkoły Zawodowej ze Stuttgartu, kształcącej pracowników służb pomocy społecznej i opieki zdrowotnej. W trakcie spotkania zaprezentowano działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, a w szczególności działania prowadzone na rzecz osób z niepełnosprawnością.

 

6. Wizyta studyjna pracowników naukowych z Uniwersytetu w Lillenhamer

W dniu 28 listopada br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie z pracownikami naukowymi z Uniwersytetu w Lillenhamer w Norwegii poświęcone zagadnieniom związanym z pomocą rodzinie, w szczególności w przypadku zagrożenia dobra dziecka.