Slow Food Central Europe – europejski projekt promocji dziedzictwa kulinarnego

 

 

15 września 2017 r., podczas Festiwalu Sera w Bra (Włochy) zainaugurowana została realizacja projektu SLOW FOOD CENTRAL EUROPE, finansowanego ze środków unijnego programu Interreg Central Europe. Liderem projektu jest stowarzyszenie Slow Food z Włoch, a udział w nim bierze 11 partnerów z 5 krajów, w tym Miasto Kraków.

 

 

Gastronomia I dziedzictwo kulinarne są często używane jako narzędzie promocji oferty turystycznej miasta, czy regionu, ale wciąż zbyt rzadko służą zrównoważonemu rozwojowi I integracji społecznej. Dlatego celem nowego projektu jest opisanie i promocja dziedzictwa kultury związanego z żywnością, tak, aby posłużyło ono budowaniu zrównoważonej gospodarki, środowiska i społeczeństwa.

 

 

Miasta stanowią idealne środowisko, w którym tego rodzaju cele mogą zostać skutecznie zrealizowane: mogą być “oknem” na międzynarodowe rynki, ale zarazem oferują duże możliwości współpracy z lokalnymi społecznościami i biznesem. Projekt Slow Food Central Europe będzie realizowany w pięciu miastach: Wenecji (Włochy), Dubrowniku (Chorwacja), Brnie (Czechy), Kecskemét (Węgry) oraz Krakowie.

 

 

„Każdy kraj posiada własną tożsamość kulturową, której częścią jest dziedzictwo gastronomiczne” – mówi Piero Sardo, prezydent Fundacji Slow Food ma Rzecz Bioróżnorodności Foundation for Biodiversity. – składają się na nie produkty, ale też tradycje i wiedza, przekazywane przez tysiące lat w lokalnych społecznościach, ale także w wyniku ich kontaktów z innymi społecznościami. Bogactwo dziedzictwa gastronomii to element wzbogacający każdą społeczność. W przypadku krajów Europy Środkowej różnorodność kulturowa oparta jest na wspólnej podstawie. Główny celem projektu „Slow Food Central Europe” jest więc poszukiwanie tradycji wspólnych dla krajów-partnerów projektu, a zarazem ochrona i promocja bioróżnorodności w gastronomii.

 

 

W inauguracji projektu udział wzięła także przedstawicielka organizacji Europa Nostra, europejskiej federacji organizacji zajmujących się dziedzictwem kultury. Zrzesza ona 250 organizacji pozarządowych i 150 instytucji publicznych z 40 krajów Europy.

 

 

Lista partnerów projektu Slow Food Central Europe:

 

 • Slow Food (Włochy)
 • Miasto Wenecja (Włochy)
 • Uniwersytet Nauk Gastronomicznych (Włochy)
 • DURA – Agencja Rozwoju Miasta Dubrownik (Chorwacja)
 • Stowarzyszenie Kinookus Association (Chrowacja)
 • Centrala Ruchu Turystycznego Moraw Południowych w Brnie (Czechy)
 • Slow Food Brno (Czechy)
 • Miasto Kraków (Polska)
 • Slow Food Polska (Polska)
 • Miasto Kecskemét (Węgry)
 • Slow Food Kiskunság (Węgry)

 

 

 

Więcej Informacji:

 

Slow Food International Press Office

internationalpress@slowfood.it, +39 0172 419 645

 

 

Urząd Miasta Krakowa, Wydział ds. Turystyki

Katarzyna Opoczka, Katarzyna.Opoczka@um.krakow.pl

 

 

 

Slow Food to międzynarodowa organizacja działająca na rzecz wizji świata, w którym produkcja żywności odbywa się w sposób zrównoważony, a dostęp do niej jest równy dla wszystkich. Slow Food tworzy ponad 1 500 lokalnych oddziałów i 2 400 społeczności wspierających, angażując miliony osób na całym świecie. Dzięki globalnym projektom (m.in. Arka Smaku, czy Ogrody Afryki) oraz utworzeniu sieci Terra Madre, Slow Food aktywnie chroni dziedzictwo rolnictwa i produkcji żywności oraz promuje zrównoważone metody uprawy i hodowli szanujące środowisko, zdrowie ludzkie i różnorodność lokalnych kultur.
Opracowania dotyczące dziedzictwa kulinarnego Krakowa na przestrzeni wieków (autorka: Magda Wójcik). Materiał wykonany w ramach realizacji projektu „Slow Food – CE” współfinansowanego ze środków programu INTERREG Europa Środkowa.

- Kuchnia mieszczańska [pdf]

- Kuchnia dworska [pdf]

- Kraków, miasto handlowe i uniwersyteckie [pdf]

- Kulinarny tygiel [pdf]

- Ogrody [pdf]