BIP MJO - Zespół Szkół nr 1

DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY


sprzątająca w wymiarze ½ etatu

 

1. Nazwa i adres jednostki: Zespół Szkół Nr1 w Krakowie ul. Ułanów 3

 

2. Stanowisko: sprzątająca

 

3. Wymiar etatu: ½ etatu od 1.04.2018r , umowa o prace

 

4. Wymagania związane ze stanowiskiem:

wykształcenie min. podstawowe;

energiczność;

dyspozycyjność;

chęć i zaangażowanie do pracy;

 

5. Wymagane dokumenty:

1) Życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej (CV)

2) Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku sprzątającej

3) Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe i staż pracy

 

6. Zakres obowiązków

Sprzątanie szkoły i inne czynności zlecone przez przełożonego praca 4 godzin dziennie

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dni robocze w godz. 8.00 do 15.00 lub na adres mailowy poczta@tk.krakow.pl w terminie do 31 marca 2018r. tel. 12/411-54-34

 

Dyrektor mgr Beata Śliwa

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół nr 1 ()