BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa
DYREKTOR TEATRU ŁAŹNIA NOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Specjalista ds. Literackich


1. Wymagania formalne

- wykształcenie wyższe z obszaru kultury lub filologii

- znajomość oferty kulturalnej oraz dotychczasowej działalności Teatru Łaźnia Nowa

- umiejętność redagowania tekstów informacyjnych i promocyjnych

- umiejętność godzenia zadań kreatywnych i rutynowych

- doświadczenie we współpracy z artystami

- praktyczna znajomość narzędzi promocji i PR

- dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego

- zaangażowanie w wykonywane działania

- zainteresowanie teatrem i działaniami społecznymi

 

2. Wymagania dodatkowe

- doświadczenie w pracy w instytucji kultury bądź NGO

- zainteresowanie historią Nowej Huty

- dodatkowe języki obce

- umiejętność pracy w środowisku MacOS

 

3. Zakres obowiązków

- koordynacja wydawnictw Teatru Łaźnia Nowa w zakresie druków artystycznych i reklamowych

- bieżąca obsługa literacka Teatru Łaźnia Nowa (redakcja scenariuszy, opisów sztuk, dokumentacja)

- asystowanie dyrektorowi artystycznemu Teatru Łaźnia Nowa (prowadzenie terminarza wydarzeń, redakcja tekstów)

- redagowanie oraz tworzenie tekstów merytorycznych do druków i na stronę Teatru Łaźnia Nowa

- redagowanie programów do spektakli i rocznika Teatru Łaźnia Nowa

- comiesięczne opracowanie repertuaru

- opieka merytoryczna nad strategią komunikacji (również w mediach społecznościowych), materiałami video, stroną www Teatru Łaźnia Nowa, wybranych projektów i spektakli

- opracowywanie części merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów ze środków zewnętrznych

- współpraca z grafikami przy tworzeniu layoutów i projektów druków

- przygotowanie materiałów dla mediów na konferencje prasowe

- praca nad tworzeniem programu edukacyjnego na etapie koncepcyjnym i organizacyjnym

- współpraca przy tworzeniu projektów artystycznych

- kontakty z twórcami

- organizacja debat i spotkań oraz pozostałych wydarzeń około repertuarowych, w tym modułów programowych Bulwar[t]u Sztuki

- udział w spotkaniach dotyczących strategii komunikacyjnej Teatru Łaźnia Nowa oraz bieżących działań z niej wynikających

- pomoc w pracach związanych z przygotowaniem i produkcją materiałów promocyjnych i informacyjnych oraz udział w opracowywaniu budżetów promocji, rozliczeń i raportów

- reprezentowanie Teatru Łaźnia Nowa podczas wydarzeń związanych ze współpracą z innymi podmiotami

- udział w premierach i projektach realizowanych przez Teatr Łaźnia Nowa

- przygotowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących prowadzonych spraw do Archiwum Zakładowego

 

4. Warunki pracy i płacy:

- umowę o pracę na pełny etat

- możliwość rozwoju zawodowego

 

5. Wymagane dokumenty:
 - CV

 - list motywacyjny


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Prosimy o składanie ofert zawierających CV i list motywacyjny, a także określenie swoich wymagań finansowych w terminie do 31 stycznia 2018. Oferty prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres biuro@laznianowa.pl bądź drogą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego) na adres siedziby teatru - os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, z podaną w tytule wiadomości / na kopercie informacją "Aplikacja na stanowisko Specjalista ds. Literackich".

7. Ilość etatów
1

 

 

 

Teatr Łaźnia Nowa skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami. Na dokumentach należy umieścić klauzulę „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (Ustawa z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych, Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.)”

 

Informujemy, że administratorem danych jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie, os. Szkolne 25. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

 


Dyrektor Ewa Wolniewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Literackich)