BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia
DYREKTOR ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KARKOWA SINFONIETTA CRACOVIA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT DS. PROMOCJI, MARKETINGU I ORGANIZACJI WIDOWNI


1. Wymagania formalne

 • doświadczenie w promocji wydarzeń kulturalnych i eventów,

 • kreatywność,

 • znajomość realiów branży reklamowej (reklama prasowa, outdoorowa, radiowa, telewizyjna),

 • bardzo dobra znajomość polszczyzny ‒ w tym literackiej ‒ zasad korekty, składu i edycji tekstów oraz tzw. „lekkie pióro,

 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego ‒ w mowie i piśmie,

 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych (w tym biegła znajomość pakietu MS Office i programów graficznych, np. Adobe Photoshop / Adobe InDesign),

 • znajomość nowoczesnych narzędzi niezbędnych do organizacji pracy zespołowej, np. z pakietu aplikacji Google/Gmail,

 • podstawowa znajomość zasad funkcjonowania systemów CMS,

 • umiejętność pracy pod presją czasu oraz dyspozycyjność,

 
 
2. Wymagania dodatkowe

 • mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku, wiedza w zakresie organizacji i funkcjonowania  orkiestry lub innego zespołu artystycznego, znajomość terminologii muzycznej; doświadczenie w zakresie tworzenia tekstów i materiałów reklamowych.

 
 
3. Zakres obowiązków

 • przygotowywanie druków promocyjnych, publikacji trwałych, spotów radiowych i telewizyjnych,

 • negocjowania warunków ekspozycji, publikacji i emisji  przygotowanych reklam;

 • opracowywanie koncepcji, przygotowywania i korekty tekstów promocyjnych dotyczących wydarzeń organizowanych przez Orkiestrę,

 • administrowanie stroną internetową Orkiestry,

 • internetowego kolportażu materiałów promocyjnych w ramach wszelkich dostępnych kanałów, w szczególności dostarczanie informacji mediom: prasie internetowej i tradycyjnej, telewizji, stacjom radiowym, branżowym periodykom muzycznym,

 • prowadzenia korespondencji z kontrahentami, partnerami, prasą i innymi mediami oraz osobami zainteresowanymi ofertą kulturalną Instytucji,

 • zarządzanie sprzedażą biletów,

 • utrzymywanie kontaktów z bileteriami, partnerami dystrybuującymi bilety oraz partnerami Orkiestry w zakresie świadczeń biletowych,

 • dystrybucja i potwierdzanie zaproszeń,

 • angażowanie bileterów, szatniarzy i pracowników obsługi publiczności oraz organizacja ich pracy.

 
 
4. Warunki pracy i płacy:

 • umowa o pracę,

 • ciekawa i dynamiczna praca w jednej z wiodących instytucji muzycznych w kraju,

 • duże możliwości rozwoju zawodowego i zdobywania specjalistycznej wiedzy,

 • możliwości awansu,

 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy,

 • praca w młodym, dynamicznym zespole i kontakt z artystami światowego formatu reprezentującymi różne dziedziny sztuki,

 • możliwość wyjazdów zagranicznych i krajowych.

 
 
5. Wymagane dokumenty: 

 

CV ORAZ LIST MOTYWACYJNY

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2 zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez ogłoszeniodawcę moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji. Informujemy, że Administratorem danych jest Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia z siedzibą w Krakowie, przy ul. Papierniczej 2. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.6. Termin i miejsce składania dokumentów:
 

Terimn: 16.02.2018

Aplikacje należy nadsyłać na adres e-mail office@sinfoniettacracovia.com bądź dostarczyć do siedziby Orkiestry: Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa Sinfonietta Cracovia, ul. Papiernicza 2, 31-221 Kraków


7. Ilość etatów
 

wymiar czasu pracy - do ustalenia
Dyrektor Jerzy Dybał

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia (Referent ds. organizacji widowni)