BIP MJO - Biblioteka Kraków

Plan finansowy Biblioteki Kraków na rok 2018 r.

 

lp. wyszczególnienie kwota
1 Dotacja podmiotowa - działalność kulturalna instytucji 22.482.500 zł
2 Dotacja podmiotowa - zadania dzielnic 219.500 zł
3 Dotacja celowa – zadanie inwestycyjne 500.000 zł