W ramach realizacji Programu profilaktyki przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków przeprowadzono „Konkurs Wiedzy o Ochronie Przeciwpożarowej” dla uczniów krakowskich szkół podstawowych. w którym wzięło udział 965 uczniów.

 

Konkurs organizowany jest przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Wydziałem Edukacji, Komendą Miejską Straży Pożarnej oraz Szkołą Aspirantów PSP.

Celem konkursu jest nabycie wiedzy na temat zagrożeń powodowanych przez pożary, propagowanie bezpiecznych zachowań, oraz właściwego postępowania podczas wystąpienia zagrożeń.

Materiały edukacyjne o tematyce ochrony przeciwpożarowej wykorzystane w programie i przekazane bezpłatnie uczestnikom konkursu pozwoliły dotrzeć z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa do około 2.5 tys. dzieci.

 

 

2016

 

I Etap konkursu

 II Etap konkursu FINAŁ

 

Sprawozdanie z Konkursu wiedzy o ochronie przeciwpożarowej 2017 r.