Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za okres IX - XII 2006 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2007 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2008 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2009 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2010 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2011 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2013 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2014 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2015 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2017 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2018 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Profilaktyki Przeciwpożarowej obiektów Gminy Miejskiej Kraków za 2019 r.