Projekt: Restauracja Fortu 52a Łapianka i adaptacja dla Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego

 

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020

 

Wartość: 6 699 026,92 PLN

 

Wartość dofinansowania: 3 122 891,89 PLN

 

Jednostka Realizująca: Zarząd Budynków Komunalnych

 

Realizacja: 2014.09.16 – 2019.07.31

 

Opis projektu

Projekt zakłada kompleksową renowację i konserwację zabytku oraz rekonstrukcję zniszczonych elementów ślusarki, zgodnie ze wskazaniami autorytetów naukowych. Projekt spełni zakładane cele – zachowanie przed zniszczeniem jednego z fortów pancernych Twierdzy Kraków, typowego przykładu dostosowania założeń teoretycznych do warunków terenowych w przypadku architektury militarnej XIX wieku. Projekt zapewni także użytkownika dla Fortu Łapianka - Muzeum i Centrum Ruchu Harcerskiego. Muzeum zapewni zgodną z wymogami konserwatorskimi eksploatację zrewitalizowanego obiektu. Zapewniona będzie właściwa opieka, co zapobiegnie ponownej dewastacji i pozwoli na udostępnianie obiektu dla zwiedzających. Dodatkową wartością będzie możliwość prezentacji zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-05-13 13:10:42
ADAM MICHALUK
 Edycja
2019-05-13 13:06:11
ADAM MICHALUK
 Edycja
2018-03-26 11:26:58
ADAM MICHALUK
 Edycja
2017-12-20 10:24:38
ADAM MICHALUK
 Publikacja