BIP MJO - Krakowski Teatr VARIETE

Postępowanie 03/17

 Przetarg nieograniczony na:

Całodobowa kompleksowa ochrona mienia oraz obsługa portierni Krakowskiego Teatru Variete przy ul. Grzegórzeckiej 71 w Krakowie

 

Termin składania ofert: 14.12.2017 r. godz. 12:00

Miejsce składania ofert: Sekretariat Krakowskiego Teatru Variete, ul. Grzegórzecka 71, 31-559 Kraków

 

 

PLIKI DO POBRANIA:

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

INFORMACJA O WYKONAWCZACH, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTĘ W TERMINIE