UCHWAŁY RADY DZIELNICY XII BIEŻANÓW-PROKOCIM

7 kadencja - 2018 rok

 

Sesja nr Z dnia Uchwała nr W sprawie Pliki (pdf)
LIV/2018 13-11-2018 LIV/792/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/791/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/790/2018 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym na działkach nr 497/1. 497/3 obr. 53 Podgórze wraz z infrastrukturą techniczną oraz zjazdem z działki drogowej nr 1001/3 Obręb 53 Podgórze na działki nr 497/1, 497/3 obr. kw. Przy ul. Gen. Jakuba Jasińskiego nr 20 w Krakowie uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/789/2018 ewentualnej sprzedaży na współwłasność części działki nr 158/21 położonej w Krakowie, obręb 56 jedn. ewid. Podgórze przy ul. Imielnej  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/788/2018 budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Złocieniowej w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/787/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/786/2018 utworzenia przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Republiki Korczakowskiej i ul. Kurczaba  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/785/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/784/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/783/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/782/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/781/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/780/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/779/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/778/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/777/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/776/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIV/2018 13-11-2018 LIV/775/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/774/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/773/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/772/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/771/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/770/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/769/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/768/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/767/2018 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/766/2018 zapewnienia przejścia pomiędzy ul. Bieżanowską a ul. Ćwiklińskiej, wzdłuż Szkoły Podstawowej nr 111 przy ul. Bieżanowskiej 204 w Krakowie  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/765/2018 wyznaczenia przejść dla pieszych na ulicy Ściegiennego, na wysokości parku Lilii Wenedy  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/764/2018 nadania statusu pomnika przyrody dla drzewa „klon – jawor” w parku przy Dworze Czeczów  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/763/2018 opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII w ulicy Muzyków uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/762/2018 opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII w ul. Nowosądeckiej  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/761/2018 opinii dokumentacji projektowej oraz realizacji budowy oświetlenia na terenie Dzielnicy XII w ulicy Teligi  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/760/2018 opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej części działek nr 199/8 i 373/18 o łącznej pow. ok. 0, 0020 ha położonych w Krakowie, ul. Duża Góra, obr. 56 jednostka ewidencyjna Podgórze  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/759/2018 opinii sprzedaży części działki nr 26/2 o pow. 0, 01130 ha położonej w Krakowie, obr. 55 jedn. ewidencyjna Podgórze  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/758/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/757/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/756/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/755/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/754/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/753/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/752/2018

anulowania uchwały Nr LI/728/2018 Rady Dzielnicy XII z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

 
uchwała
LIII/2018 09-10-2018 LIII/751/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/750/2018 zwiększenia ilości kursów linii autobusowych obsługujących os. Złocień  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/749/2018 montażu progów zwalniających oraz znaków pionowych ograniczających prędkość na ulicy Ślusarczyka w Krakowie  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/748/2018 korekty uchwały Nr XLVI/653/2018 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/747/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/746/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2019-2020  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/745/2018 opinii projektu budowy rekreacyjnego boiska wielofunkcyjnego oraz obiektów małej architektury w miejscu publicznym na działce ewid. Nr 220/3, 213/62 obręb 0055 jednostka ewidencyjna Kraków- Podgórze uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/744/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/743/2018 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku  uchwała 
LII/2018 11-09-2018 LII/742/2018 podziału środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2019 roku uchwała   załącznik
LII/2018 11-09-2018 LII/741/2018 dobudowy latarni oświetleniowej przy ul. Kurczaba na wysokości wjazdu do budynku nr 11 i 23 w Nowym Prokocimiu   uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/740/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LII/2018 11-09-2-018 LII/739/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/738/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/737/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/736/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LII/2018 11-09-2018 LII/735/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/734/2018 montażu progów zwalniających na ul. Mała Góra na wysokości bloku nr 14 oraz na ulicy Bogucickiej w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/733/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa o wprowadzenie do budżetu Miasta Krakowa na rok 2019 zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Braterskiej  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/732/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/731/2018 opinii odnośnie zmiany okresu obowiązywania umów dzierżawy działki nr 467 obręb 53 jedn. ewidencyjna Podgórze stanowiącej Plac 650 lecia Prokocimia   uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/730/2018 opinii odnośnie zmiany umowy dzierżawy na nieruchomości usytuowanej na części działki nr 508/4 obręb 53- Podgórze przy ul. Snycerskiej 23 A w Krakowie  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/729/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/728/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/727/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/726/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/725/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/724/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/723/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/722/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/721/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/720/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/719/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/718/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
LI/2018 28-08-2018 LI/717/2018 przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego  uchwała
L/2018 31-07-2018 L/716/2018 przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego uchwała
L/2018 31-07-2018 L/715/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok uchwała
L/2018 31-07-2018 L/714/2018 opinii do projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim uchwała
L/2018 31-07-2018 L/713/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
L/2018 31-07-2018 L/712/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
L/2018 31-07-2018 L/711/2018 przedłużenia umowy najmu pomieszczenia tymczasowego uchwała
L/2018 31-07-2018 L/710/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019 uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/709/2018 korekty uchwały Nr XXXII/430/2017 Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie korekty uchwały Nr XXX/391/2017 Rady Dzielnicy XII z dnia 17 stycznia 2017 r w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2017-2018  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/708/2018

przejścia dla pieszych przy ul. Półłanki na wysokości budynku nr 29

uchwała
IX/2018 03-07-2018 XLIX/707/2018 opinii projekt uchwały Prezydenta MK w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami GMK oraz z Krakowską rada działalności pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w aert.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/706/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/705/2018 rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019  uchwała  załącznik
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/704/2018 ustawienia znaku drogowego typ B-36 przy ul. Kurczaba (boczna) w kierunku ulicy Ks. P. Ściegiennego  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/703/2018 opinii dla koncepcji „Budowy chodnika wraz z przebudową drogi wewnątrzosiedlowej przy ulicy Kurczaba  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/702/2018 opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami usługowymi oraz garażem wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Alberta Schweitzera w Krakowie  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/701/2018 opinii warunków zabudowy dla inwestycji pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wielosegmentowego z garażem podziemnym oraz wewnętrznym ciągiem pieszo jezdnym przy ulicy Aleksandry w Krakowie”  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/700/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/699/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/698/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIX/2018 03-07-2018 XLIX/697/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 18-06-2018 XLVIII/696/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLVIII/2018 18-06-2018 XLVIII/695/2018 wydania opinii do projektu Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie utworzenia okręgów wyborczych w wyborach do Rad Dzielnic Miasta Krakowa w 2018 r  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/694/2018 lokalizacji przystanku komunikacji miejskiej na ulicy Mała Góra, na wysokości ulicy Korepty w Krakowie  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/693/2018 opinii dotyczącej przekazania w trwały zarząd na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej nieruchomości położonych w obr. 101 jednostka ewidencyjna Podgórze   uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/692/2018 sprzedaży działki nr 189/15 o pow. 0,0001 ha położonej w Krakowie, obr. 56 jedn. ewid. Podgórze  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/691/2018 nadania nazwy nowej placówce kulturalnej na terenie Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/690/2018 wskazania kandydata na członka Zespołu ds. nowelizacji statutów Dzielnic  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/689/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/688/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/687/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/686/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/685/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/684/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/683/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/682/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/681/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/680/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVIII/2018 12-06-2018 XLVIII/679/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/678/2018 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/677/2018 budowy sieci kanalizacyjnej w ulicy Zarzyckiego i Jasieńskiego w ramach Programu Inwestycyjnego dla Dzielnic Krakowa BIS uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/676/2018 opinii nieodpłatnego przekazania na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich EDEN około 3 m² z powierzchni nieruchomości nr 315 znajdującej się u zbiegu ulic: Popiełuszki i Braci Jamków  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/675/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/674/2018 wstępnego rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na rok 2019  uchwała  załącznik
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/673/2018 uchylenia uchwały Nr XLVI/652/2018 Rady Dzielnicy XII Bieżanów – Prokocim z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/672/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/671/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/670/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/669/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/668/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/667/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/666/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLII/2018 15-05-2018 XLVII/665/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/664/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/663/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/662/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/661/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/660/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/659/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/658/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/657/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/656/2018 zmian w organizacji ruchu na terenie Dzielnicy XII  uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/655/2018 przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji ds. Promocji i Monitorowania, Wykorzystywania Budżetu Partycypacyjnego Rady Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim   uchwała
XLVII/2018 15-05-2018 XLVII/654/2018 odtworzenia znaków poziomych – przejść dla pieszych w obrębie Dzielnicy XII  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/653/2018 korekty uchwał: Nr XXIX/378/2016 z dnia 13 grudnia 2016 r., Nr XXXVI/490/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. oraz Nr XLI/558/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/652/2018 korekty środków finansowych na „Obsługę Dzielnic” w 2018 roku  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/651/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącego wprowadzenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, zadania inwestycyjnego planowanego przez Radę Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do realizacji w latach 2018-2019  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/650/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/649/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/648/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/647/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/646/2018 przyjęcia sprawozdania z bieżącej działalności Zarządu oraz poziomu rozdysponowania środków za rok 2017  uchwała  załącznik
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/645/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/644/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/643/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/642/2018 budowy miejsc parkingowych przy ulicy Polonijnej w Krakowie  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/641/2018 opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji pn.: Nadbudowa i przebudowa budynku usługowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny z lokalami usługowymi w parterze na dz. Nr 308/61, 308/62, 347/13 obr. 55 Podgórze przy ul. Kurczaba w Krakowie  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/640/2018 zgłoszenia kandydatów do nagrody „Bezpieczny Kraków” za 2017 rok  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/639/2018 opinii projektów uchwał Rady Miasta Krakowa regulujących zasady sprzedaży napojów alkoholowych  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/638/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLVI/2018 10-04-2018 XLVI/637/2018 wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa prof. Jacka Majchrowskiego o budowę szkoły podstawowej na Osiedlu Złocień w Krakowie  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/636/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/635/2018 zmiany uchwały Nr XXXVI/487/2017 Rady Dzielnicy XII z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII na rok 2018  uchwała  załącznik
XLV/2018 13-03-2018 XLV/634/2018 wymiany taboru tramwajowego obsługującego Dzielnicę XII Bieżanów-Prokocim  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/633/2018 budowy zatok parkingowych przy ulicy Facimiech w Krakowie  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/632/2018

zakazu zatrzymywania się wzdłuż bramy wjazdowej do Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 20 Pluszowy Miś przy ul. Okólnej 6 w Krakowie

uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/631/2018 opinii dokumentacji projektowej zadania pn. Budowa 10 stanowisk postojowych wraz z remontem istniejącej nawierzchni ciągu pieszo- jezdnego i przebudową istniejących kabli oświetlenia ulicznego na działkach nr 128/11, 128/12, 129/6, 129/7, 130/4, 130/5, 130/6, 131/4 i 133/7 obr. 57 Podgórze przy ul. Mała Góra w Krakowie  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/630/2018 opinii projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa” uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/629/2018 ustanowienia prawa trwałego zarządu na nieruchomościach oznaczonych jako działki nr 436/7 oraz nr 436/16 obr. 101 jednostka ewidencyjna Podgórze na rzecz Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/628/2018 opinii ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi, miejscami postojowymi na działkach nr 438/3, 437, 436 obręb 53 Podgórze przy ul. Snycerskiej/ul. Górników w Krakowie  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/627/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/626/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/625/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/624/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/623/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/622/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/621/2018 generalnego remontu Integracyjnego Żłobka Samorządowego Nr 20 „Pluszowy Miś” przy ulicy Okólnej 6 w Krakowie  uchwała
XLV/2018 13-03-2018 XLV/620/2018

opinii dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych

uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/619/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/618/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/617/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/616/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/615/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/614/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/613/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/612/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/611/2018 przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/610/2018 ustanowienia prawa trwałego zarządu na części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 323/2 obręb 101 jednostka ewidencyjna Podgórze na rzecz Szkoły Podstawowej nr 124 ul. Weigla 2  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/609/2018 ustanowienia prawa użytkowania na części nieruchomości zabudowanej budynkiem Dworu Czeczów przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Krakowie, na rzecz Centrum Kultury Podgórza   uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/608/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/607/2018 budowy zatok parkingowych na ulicy Erazma Jerzmanowskiego w Krakowie  uchwała
XLIV/2018 06-02-2018 XLIV/606/2018 korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/605/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/604/2018

korekty rozdysponowania środków wydzielonych do dyspozycji Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim na 2018 rok

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/603/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/602/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/601/2018

przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/600/2018

opinii projektu nowelizacji Statutu Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim, stanowiącego załącznik nr 12 do Uchwały nr XC/2368/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały XCIX/1506/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim w Krakowie

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/599/2018

przystąpienia Dzielnicy XII Bieżanów-Prokocim do Budżetu Obywatelskiego w roku 2019

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/598/2018

opinii ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja Parku dworskiego przy Dworze Czeczów w Krakowie- Bieżanowie

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/597/2018

opinii warunków zabudowy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wbudowanym na działce nr 87 obręb 53 Podgórze wraz ze zjazdem z działki drogowej nr 992/2 obr. jw. przy ulicy Bieżanowskiej w Krakowie

uchwała
XLIII/2018 09-01-2018 XLIII/596/2018 opinii sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 59/1, położonej w Krakowie, obręb 53 jednostka ewidencyjna Podgórze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka 1182 uchwała