CENTRUM NOWEJ HUTY II - CZĘŚCI A, B, C – Uchwały Rady Miasta Krakowa

   1. Uchwała Nr LXXXV/2114/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11 października 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Centrum Nowej Huty II - części A, B, C":


    dokument tekstowy pdfTreść uchwały z załącznikiem graficznym  |  Strona źródłowa BIP z uchwałąOdnośnik do strony bippowrót do strony planuPowrót do strony głównej planu