BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI

 

W SPRAWIE DZIAŁAŃ TUT. ORGANU PODJĘTYCH W ZWIĄZKU Z LIKWIDOWANIEM SKUTKÓW NAWAŁNIC, KTÓRE MIAŁY MIEJSCE W DNIACH 11-12 SIERPNIA 2017 R. NA TERWENIE WOJEWÓDZTW KUJAWSKO – POMORSKIEGO I WIELKOPOLSKIEGO.

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki w dniach 22.08.2017 r. - 31.08.2017 r. aktywnie włączył się do działań związanych z usuwaniem skutków kataklizmu, który miał miejsce w dniach 11-12 sierpnia 2017 r. na terenie województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

 

 

W ramach ww. akcji inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki przeprowadzili łącznie około 400 kontroli budynków uszkodzonych w wyniku nawałnic, oceniając stopień uszkodzenia obiektów budowlanych oraz decydując o możliwości dalszego bezpiecznego ich użytkowania.

 

 

Przeprowadzając powyżej przywołane czynności kontrolne inspektorzy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki poprzez wyłączenie

z użytkowania zniszczonych obiektów budowlanych na bieżąco eliminowali potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia. W następstwie czego, czynności te przyczyniły się do wdrożenia procedury wypłaty odszkodowań osobom, które poniosły straty materialne w związku z uszkodzeniami obiektów budowlanych.

 

 

Ponadto działania Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Krakowie-Powiat Grodzki przyczyniły się również do szybkiego powrotu mieszkańców do budynków, których użytkowanie nie stwarzało zagrożenia.

 

 

 

                                                                                                                      Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 

                                                                                                                                     w Krakowie - Powiat Grodzki 

                                                                                                                                                             

                                                                                                                                    mgr inż. Małgorzata Boryczko