BIP MJO - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

Działania promocyjne i reklamowe dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu.

 

Zaproszenie do składania ofert 11/2017 z dnia 07.09.2017

 

Formularz oferty

 

-zamieszczono dnia 07.09.2017 r.

 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

-zamieszczono dnia 12.09.2017 r.


 

 


 

Archiwum:

 

Działania promocyjne i reklamowe dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Formularz oferty

 

Zawiadomienie o wyborze oferty

 

Unieważnienie postępowania