Archiwum BIP MJO - Muzeum Historii Fotografii
Dokument archiwalny

 

2018

Muzeum Fotografii w Krakowie ogłasza postępowanie w trybie pisemnego przetargu na: Prowadzenie w zabytkowym obiekcie byłej Strzelnicy garnizonowej zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie księgarni muzealnej w tym sprzedaży biletów.

- regulamin

- załącznik nr 1 do regulaminu - formularz ofertowy

- załącznik nr 2 do regulaminu - rzuty z zaznaczoną powierzchnią najmu

- załącznik nr 3 do regulaminu - opis przedmiotu przetargu

- pytania i odpowiedzi_08.08.2018

- wynik przetargu

Informacje dot. zamówień publicznych zamieszczone są w zakładce zamówienia publiczne

Muzeum Fotografii w Krakowie ogłasza postępowanie w trybie pisemnego przetargu na: Prowadzenie w zabytkowym obiekcie byłej Strzelnicy garnizonowej zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie księgarni muzealnej w tym sprzedaży biletów. 

- Regulamin

- Załacznik Nr 1 do regulaminu - Formularz ofertowy

- Załącznik Nr 2 do Regulaminu - Rzuty z zaznaczoną powierzchnią najmu

- Załącznik Nr 3 do Regulaminu - Opis przedmiotu przetargu

- wynik - unieważnienie przetargu

Muzeum Fotografii w Krakowie, ogłasza postępowanie w trybie pisemnego przetargu na wynajem części powierzchni w zabytkowym obiekcie byłej Strzelnicy garnizonowej, zlokalizowanej przy ul. Królowej Jadwigi 220 w Krakowie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.

- Ogłoszenie

- Regulamin

- Załącznik 1 do Regulaminu- Formularz Oferty

- Załącznik 2 do Regulaminu- Rzuty z zaznaczonymi powierzchniami najmu

- Załącznik 3 do Regulaminu- Istotne postanowienia umowy

- Zmiana ogłoszenia

- wynik postępowania

Muzeum Fotografii w Krakowie ogłasza Konkurs na graficzną identyfikację wizualną (layout) oraz hasło promocyjne projektu pn. „Modernizacja i adaptacja zabytkowej siedziby Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie na potrzeby utworzenia nowoczesnego centrum magazynowo-konserwatorskiego i digitalizacyjnego oraz badawczego”.

 


-Regulamin konkursu

-Zał. 1 – wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie

-Zał. 2 – opis przedmiotu zamówienia

-Zał. 3 – Wzór umowy, jaka zostanie zawarta z wykonawcą

- wynik - unieważnienie konkursu

 

 

 

Muzeum ogłasza konkurs na identyfikację muzealną Muzeum Fotografii w Krakowie

- regulamin konkursu

- umowa z twórcą