BIP MJO - Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Bronisława Rutkowskiego

Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. B. Rutkowskiego

ul. Józefińska 10-12, 30-529 Kraków

tel./faks +48 12 656 09 45

NIP: 679-20- 90-759, REGON: 120811850

 

informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego pn:

 

Dostawa instrumentów muzycznych oraz sprzętu studyjnego i scenicznego dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu

 

Tytuł projektu: Rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie

Numer identyfikacyjny projektu: POIŚ.08.01.00-00- 1015/16-00

 

Dokumenty dotyczące zamówienia:

 

Ogłoszenie o przetargu (2017/S 097-191308)

– zamieszczono dnia 20.05.2017 r.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 

SIWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3.1. (dot. Części 1)

Załącznik nr 3.2. (dot. Części 2)

Załącznik nr 3.3. (dot. Części 3)

Załącznik nr 3.4. (dot. Części 4)

Załącznik nr 3.5. (dot. Części 5)

Załącznik nr 3.6. (dot. Części 6)

Załącznik nr 3.7. (dot. Części 7)

Załącznik nr 3.8. (dot. Części 8)

Załącznik nr 3.9. (dot. Części 9)

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5.1. (dot. Części 1)

Załącznik nr 5.2. (dot. Części 2)

Załącznik nr 5.3. (dot. Części 3)

Załącznik nr 5.4. (dot. Części 4)

Załącznik nr 5.5. (dot. Części 5)

Załącznik nr 5.6. (dot. Części 6)

Załącznik nr 5.7. (dot. Części 7)

Załącznik nr 5.8. (dot. Części 8)

Załącznik nr 5.9. (dot. Części 9)

Załącznik nr 6

Modyfikacja SIWZ (1) - zamieszczono dnia 08.06.2017 r.

Modyfikacja SIWZ (2) - zamieszczono dnia 14.06.2017 r.

 

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 1

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 3

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 4

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 5

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 6

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 7

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 8

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 9

 

– zamieszczono dnia 29/06/2017

 

Oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 

– zamieszczono dnia 29/06/2017

 

Informacja w trybie art. 86 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie Części 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 – uzupełnienie

 

- zamieszczono dnia 30/06/2017

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 2

 

- zamieszczono dnia 30/06/2017 r.

 

Sprostowanie do Informacji w trybie art. 86 ust. 5 ustawy PZP w zakresie części 1,3,6 - uzupełnienie

 

- zamieszczono dnia 18/07/2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 

- zamieszczono na stronie 19/07/2017 r.


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / wynik postępowania (wysłane do publikacji)

 

- zamieszczono na stronie 10/08/2017 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia / wynik postępowania (opublikowane 11.08.2017 pod nr 2017/S 153-316855)

 

- zamieszczono na stronie 11/08/2017 r.

 

 

 

 


 

Dostawa drobnych instrumentów perkusyjnych i akcesoriów dla Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. B. Rutkowskiego w Krakowie w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską projektu.

 

Zaproszenie do składania ofert

 

Opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja techniczna

 

Formularz ofertowy

 

Wzór umowy

 

Formularz asortymentowo-cenowy

 

- zamieszczono dnia 5 lipiec 2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

- zamieszczono dnia 31.07.2017 r.