BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 123
Wersja dokumentu z dnia 2018-06-25 16:35:31
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 123 w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
nauczyciel wychowania fizycznego

1. Wymagania formalne
posiada wykształcenie wyższe i przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego

2. Wymagania dodatkowe
dyspozycyjność


3. Zakres obowiązków
prowadzenie zajęć wychowania fizycznego w klasach 5-tych i 8-ych

4. Warunki pracy i płacy:

zgodnie z posiadanym wykształceniem, stopniem awansu zawodowego oraz stażem pracy

zatrudnienie na umowę na zastępstwo, umowa na czas określony od 1.09.2018r. do 9.04.2019r.

 
5. Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

kserokopia świadectw pracy

kserokopia dyplomu ukończenia szkoły wyższej poświadczającej kwalifikacje

oświadczenie o niekaralności

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
sekretariat szkoły w godz. 8.00 - 15.00


7. Ilość etatów
20/18 etatu od 1.09.2018r do 9.04.2019r.Dyrektor

mgr Marta Chrupczalska

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 123 (wf na zastępstwo 2018/2019)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2018-07-06 19:50:02
AGNIESZKA RÓG
 Edycja
2018-07-06 19:42:27
AGNIESZKA RÓG
 Edycja
2018-07-06 19:42:12
AGNIESZKA RÓG
 Edycja
2018-06-26 15:59:45
AGNIESZKA RÓG
 Edycja
2018-06-25 16:35:31
AGNIESZKA RÓG
 Publikacja