Dokument archiwalny

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.03.2017 r.

 plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji

 

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.05.2017 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.06.2017 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 30.09.2017 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

 realizacja inwestycji

 

INWESTYCJE STRATEGICZNE - STAN NA 31.10.2017 r.

plan rzeczowo finansowy:

 

realizacja inwestycji