BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Kraków, dnia 13.02.2017 r.

 

 

 

KOMUNIKAT POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W KRAKOWIE - POWIAT GRODZKI W SPRAWIE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH WYPOSAŻONYCH W PIECE GAZOWE

 

 

 

 

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki w związku z okresem zimowym przypomina właścicielom i zarządcom obiektów budowlanych o zasadach bezpieczeństwa użytkowania mieszkań wyposażonych w piece gazowe tj. używaniu urządzeń gazowych zgodnie z instrukcją producenta, ich okresowej konserwacji dokonywanej przez osoby wykwalifikowane, zapewnieniu skutecznej wentylacji pomieszczenia z piecykiem gazowym poprzez zapewnienie dopływu powietrza niezbędnego do procesu spalania (nawietrzaki w oknach PCV, częste wietrzenie mieszkania), okresowej kontroli i czyszczeniu przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz w miarę możliwości wyposażeniu mieszkań w czujniki tlenku węgla, które w razie nagromadzenia się tego niebezpiecznego, bo niewyczuwalnego dla człowieka gazu mogą wyprzedzająco ostrzec mieszkańców i zapobiec zagrożeniu ich życia a nawet śmierci.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                           Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

                                                                                                                                                            w Krakowie - Powiat Grodzki

 

 

                                                                                                                                                               mgr inż. Małgorzata Boryczko