BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Udział przedstawicieli MOPS w spotkaniach w ramach projektu URB-INCLUSION

 

W dniu 31 stycznia br. dwóch przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w spotkaniach z realizatorami projektu URB-INCLUSION. Przedsięwzięcie jest partnerskim projektem, skupiającym 9 europejskich miast i realizowanym w ramach programu URBACT III - europejskiego programu wymiany wiedzy i nauki, promującego zrównoważony rozwój obszarów miejskich. W Krakowie odbyły się pierwsze spotkania z Liderem i ekspertem projektu, tj. przedstawicielami Barcelony, podczas których dyskutowano nad założeniami projektu, celami i wyzwaniami zarówno na szczeblu międzynarodowym jak i lokalnym. W seminarium uczestniczyli oprócz pracowników MOPS m.in. przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa, Zarządu Zieleni Miejskiej, Rady Dzielnicy IV, Ośrodka Interwencji Kryzysowej oraz przedstawiciele mieszkańców. Szczególnie interesującym wydarzeniem była wizyta w Punkcie Aktywności Lokalnej MOPS i Centrum Aktywności Seniora, aby zaprezentować przedstawicielom Hiszpanii działania społeczne realizowane obecnie na Azorach oraz problemy i wyzwania jakie Kraków planuje podejmować w ramach projektu.

 

Wizyta grupy z Holandii w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

 

W dniu 7 lutego br. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował grupę absolwentów i wykładowców szkoły zarządzania służbą zdrowia z Holandii. Głównym obszarem zainteresowań gości z Holandii była tematyka związaną z funkcjonowaniem osób chorych psychicznie w środowisku. Podczas wizyty grupa została zapoznana z formami wsparcie dla osób z zaburzeniami psychicznymi świadczonymi przez MOPS w Krakowie.

 

Współpraca z Rotary Club Kaarst-Korschenbroich w Neuss w Niemczech


W dniu 20 marca 2017 roku Rotary Club Kaarst-Korschenbroich w Neuss w Niemczech reprezentowany przez Pana Jana Stapelmanna przekazał na rzecz Gminy Miejskiej Kraków jako darowiznę 36 łóżek szpitalnych o wartości 26 000 Euro, które zostały przekazane krakowskim placówkom pomagającym osobom starszym, niepełnosprawnym i bezdomnym.

 

Wizyta studyjna w Utrechcie przedstawiciela MOPS

 

W maju 2017 przedstawiciel MOPS uczestniczył wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta Krakowa w wizycie studyjnej w Holandii w ramach podjętej przez Konsula Honorowego Rzeczpospolitej Polski w Holandii współpracy z Gminą Miejską Kraków.

 

Udział przedstawiciela MOPS w konferencji w Berlinie

 

W dniach 16-17 listopada przedstawiciel MOPS wziął udział w konferencji organizowanej przez Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe e. V.w Berlinie pt. „… und ohne Wohnung ist alles nichts“, czyli „Bez domu nie ma niczego”.