BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.12.07 ] Sukcesywna dostawa dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie:

Część I – MIĘSA ŚWIEŻEGO

Część II –WĘDLIN ŚWIEŻYCH WYSOKIEJ JAKOŚCI

Część III – ŚWIEŻEGO KURCZAKA; INDYKA; KACZKI

 

Numer referencyjny: DPS /ZP/2522/2532 /ZP/D/20 N/2016

 

2. Tryb postępowania :

przetarg nieograniczony

 

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 16.12.2016r do godz. 08.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 16.12. 2016r godz. 08.30

 

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty częściowej.

 

 

[ 2016.12.07 ] Ogłoszenie o zamówieniu

[ 2016.12.07 ] SIWZ mieso , wedliny , kurczak

 

[ 2016.12.07 ] Załącznik 01 - część I – mięso

[ 2016.12.07 ] Załącznik 02 - część II – wędliny

[ 2016.12.07 ] Załącznik 03 - część III – kurczak

[ 2016.12.07 ] Załącznik 04 - oświadczenie dotyczące wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-23

[ 2016.12.07 ] Załącznik 05 - oświadczenie o spełnianiu warunków

[ 2016.12.07 ] Załącznik 06 - oświadczenie - GRUPA KAPITAŁOWA

[ 2016.12.07 ] Załącznik 07 - wykaz dostaw

[ 2016.12.07 ] Załącznik 08 - wzór umowy

[ 2016.12.07 ] Załącznik 09 - formularz oferty

 

[ 2016.12.16 ] Informacja z otwarcia ofert

 

[ 2016.12.22 ] Zawiadomienie o wyborze oferty

 

[ 2017.01.02 ] Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 582

 

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR JÓZEFA GRODECKA
Osoba publikująca:
ROMAN KOPEK
Data wytworzenia:
2016-12-07
Data publikacji:
2016-12-07
Data aktualizacji:
2017-01-02