BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.12.02 ] Sukcesywna dostawa produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej im. L. i A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

przetarg nieograniczony

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 12.12.2016r do godz. 08.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 12.12. 2016r godz. 08.30

 

 

 

[ 2016.12.02 ] Ogłoszenie o zamówieniu 357658

[ 2016.12.02 ] SIWZ - Nabiał i przetwory mleczarskie

 

[ 2016.12.02 ] Załącznik 01 - nabiał

[ 2016.12.02 ] Załącznik 02 - przetwory mleczarskie

[ 2016.12.02 ] Załącznik 03 - oświadczenie dot. wykluczenia - art. 24 ust. 1 p. 12-23

[ 2016.12.02 ] Załącznik 04 - oświadczenie o spełnianiu warunków

[ 2016.12.02 ] Załącznik 05 - oświadczenie - GRUPA KAPITAŁOWA

[ 2016.12.02 ] Załącznik 06 - wykaz dostaw

[ 2016.12.02 ] Załącznik 07 - formularz oferty

[ 2016.12.02 ] Załącznik 08 - wzór umowy

 

[ 2016.12.13 ] Informacja z otwarcia ofert

[ 2016.12.13 ] Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Osoba odpowiedzialna:
MGR JÓZEFA GRODECKA
Osoba publikująca:
ROMAN KOPEK
Data wytworzenia:
2016-12-02
Data publikacji:
2016-12-02
Data aktualizacji:
2016-12-13