BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu :

[ 2016.11.16 ] Zakup i dostawa artykułów higienicznych ( refundowanych w 70% przez Narodowy Fundusz Zdrowia ) dla osób z problemami nietrzymania moczu w Domu Pomocy Społecznej im L. I A. Helclów w Krakowie. Nr. Sprawy DPS/ZP/2523/2533/BZP/D/45N/2016

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 23.11.2016r do godz. 10.00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 23.11.2016r godz. 10.00

 

 

 

[ 2016.11.16 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.16 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.16 ] Wzór umowy

[ 2016.11.16 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.11.16 ] Załącznik 01 - umowa o przetwarzaniu danych osobowych

 

[ 2016.11.18 ] Załącznik 02 - wyjaśnienie nr 1

 

 [ 2016.11.21 ] Załącznik 03 - informacja nr 1 dot wzoru umowy powierzenia przetwarzania

[ 2016.11.21 ] Załącznik 04 - umowa o przetwarzaniu danych osobowych

 

[ 2016.11.23 ] Zawiadomienie o wyborze oferty