BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Helclów 2

1.Informacja o przetargu:

Zakup i dostawa artykułów biurowych, papierniczych i tonerów do drukarek dla Domu Pomocy Społecznej im. L. I A. Helclów w Krakowie

 

2. Tryb postępowania :

BZP DO 30.000 EURO

 

3. Termin składania ofert :

Do dnia 21.11.2016 do godz. 9:00

 

4. Termin publicznego otwarcia ofert :

Dnia 21.11.2016 godz. 9:00

 

 

 

[ 2016.11.14 ] Formularz cenowy

[ 2016.11.14 ] Formularz ofertowy

[ 2016.11.14 ] Wzór umowy

[ 2016.11.14 ] Zapytanie ofertowe

 

[ 2016.11.18 ] Załącznik 01 - Zawiadomienie o zmianie terminu składania ofert i zmianie Formularza Cenowego

[ 2016.11.18 ] Załącznik 02 - Formularz cenowy

 

[ 2016.11.24 ] Zawiadomienie o wyborze oferty