Karta usługi SA-16 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej (nie dotyczy cudzoziemców)

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej


 

Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie