Karta usługi SA-13 Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego i czasowego

Karta zawiera szczegółowy opis procedury załatwienia sprawy

 

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu stałego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego

 

Wymeldowanie cudzoziemca z pobytu czasowego

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

Nazwa usługi na ePUAP:

Zgłoszenie wymeldowania z pobytu czasowego

 


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie
 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
PIOTR BUKOWSKI - ZASTĘPCA DYREKTORA WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
GRZEGORZ JAROSZ - REDAKCJA BIP
Data wytworzenia:
2016-09-06
Data publikacji:
2016-09-06
Data aktualizacji:
2019-04-08