BIP - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Krakowie - Powiat Grodzki

Trwają kontrole czystości budów w mieście.

 

 

 

-Nie możemy pozwolić na to, by drogi wyjazdowe z budów trwających w mieście stale były brudne i zabłocone. Kurz, błoto i pyły unoszą się przecież do powietrza - powiedział Witold Śmiałek- Doradca Prezydenta ds. jakości powietrza. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie zapowiada, że w najbliższym czasie zintensyfikuje kontrole inwestycji, przede wszystkim pod względem wywożenia na pojazdach pozostałości materiałów budowlanych i dbałości o czystość.

 


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie przeprowadza corocznie ponad 2500 kontroli przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego przy wykonywaniu robót budowlanych w mieście.

 

 

-Dbając o jakość powietrza w Krakowie musimy także zadbać o to, by kierownicy budów realizowanych w mieście stosowali się do przepisów prawa. Nie możemy pozwolić na to, by drogi wyjazdowe z inwestycji stale były brudne i zabłocone. Kurz, błoto i pyły unoszą się przecież do powietrza. Kontrole muszą być zintensyfikowane, by wyszedł jasny komunikat, że nie ma zgody na brudzenie miasta -powiedział Witold Śmiałek- Doradca Prezydenta ds. jakości powietrza.

 

 

W kwietniu 2016 roku Inspektorat prowadził czynności inspekcyjno – kontrolne z położeniem nacisku głównie na utrzymanie czystości kontrolując ok. 50 budów prowadzonych na terenie Krakowa, pod względem wywożenia na pojazdach pozostałości materiałów budowlanych oraz pyłu i błota

z terenów budów, co może powodować zanieczyszczenie obszarów przyległych do terenów budów oraz emisję pyłu do powietrza. Za stwierdzone nieprawidłowości, w trzech przypadkach ukarano kierowników budów mandatami karnymi. Inspektorat zapowiada, że najbliższym czasie zamierza skontrolować kolejnych 30 budów na terenie Krakowa intensyfikując swoją działalność w tym zakresie.

 

 

-To nie koniec inspekcji, we współpracy z jednostkami odpowiedzialnymi za przeprowadzanie kontroli w tym zakresie stworzono już bazę 70 inwestycji, które mogą mieć wpływ na zanieczyszczanie powietrza w związku z prowadzonymi intensywnymi pracami. Wszystkich mieszkańców zachęcam do zgłaszania w MPO lokalizacji, które wymagają sprawdzenia pod względem dbałości o czystość- zakończył Witold Śmiałek.

 

 

Interwencje związane z zanieczyszczaniem dróg przez pojazdy wyjeżdżające z budów należy zgłaszać do Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o.o. w Krakowie pod numer telefonu 12 6462361oraz adres interwencje24h@mpo.krakow.pl.

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2016-06-09 07:43:03
MARIUSZ KWIECIEŃ
 Edycja
2016-06-09 07:38:50
MARIUSZ KWIECIEŃ
 Publikacja