Projekt INTHERWASTE Interregional Environmental Integration of Waste Management in European Heritage Cities (Międzyregionalna wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Miastach Europejskiego Dziedzictwa) otrzymał dofinansowanie w ramach Programu INTERREG EUROPE.

 

Jednostka realizująca: Wydział Gospodarki Komunalnej

 

Głównym celem projektu INTHERWASTE jest stworzenie sieci miast światowego dziedzictwa z Europy w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk na temat gospodarowania odpadami komunalnymi i zastosowanych rozwiązań w wyjątkowych i zabytkowych miastach.

 

Budżet projektu:

Budżet całego projektu wynosi 1 292 458 Euro (około 5 720 550  PLN).

Budżet dla Krakowa to 156 285 Euro (około 691 730 PLN):

• wartość dofinansowania dla Krakowa - 132 842,25 Euro (około 587 970 PLN),

• wkład własny Krakowa- 23 442,75 (około 103 760 PLN)

 

Partnerzy projektu:

1. Lider projektu – Miasto Kordoba (Hiszpania).

2. Partner – Związek Miast i Regionów na rzecz Recyklingu i Zrównoważonego Wykorzystywania Zasobów Naturalnych (Belgia)

3. Partner – Miasto Porto (Portugalia)

4. Partner – Miasto Ibiza (Hiszpania)

5. Partner – Miasto Kraków (Polska)

6. Partner – Miasto Tallinn (Estonia)

 

Krótki opis działań projektowych:

Projekt będzie podzielony na następujące fazy:

1) Faza I – poświęcona zostanie wymianie doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy Partnerami – Miastami na temat funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości, rozpowszechniania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych a także wdrażania działań edukacji ekologicznej wśród mieszkańców jako wytwórców odpadów. Przeprowadzone zostaną warsztaty, seminaria, wzajemne oceny, wizyty studyjne, wymiany pracowników, opracowywanie planów działań/wdrażania dobrych praktyk.

 

2) Faza II – polegać będzie na monitorowaniu wdrażania planów działań oraz w uzasadnionych przypadkach na akcjach pilotażowych.