Dokument archiwalny

Projekt: Obsługa komunikacyjna Centrum Jana Pawła II

 

Program: Małopolski Program Rozwoju Regionalnego 2007-2013

 

Fundusz: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

Wartość projektu: 25 020 902,23 PLN

 

Wartość dofinansowania: 18 987 308,00 PLN

 

Jednostka realizująca: Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie

 

Okres realizacji: 16.02.2012 - 30.11.2015

 

 

Opis

 

Przedmiotem projektu była budowa układu komunikacyjnego, który obsługiwać będzie budowane Centrum Jana Pawła II (CJPII) w Krakowie. Inwestycja polegała na budowie drogi dojazdowej (ul. Św. Brata Alberta) od istniejącej ul. Herberta do małego ronda o dł. ok. 198 m, drogi dojazdowej (ul. Totus Tuus) o dł. ok. 224 m, małego ronda o średnicy 33 m (łączącego w/w nowe ulice), odcinka drogi o dł. ok. 700 m od wybudowanego ronda do wjazdu do CJPII wraz z budową nowego mostu przez rzekę Wilgę o długości ok. 35 m oraz włączeniu ul. Marcika do projektowanego układu komunikacyjnego (skrzyżowanie). Kraków jest jednym z najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce, a także regionalnym i międzynarodowym ośrodkiem życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

 

Celem bezpośrednim projektu było zapewnienie dogodnego układu drogowego gwarantującego połączenie budowanego Centrum Jana Pawła II w Krakowie z miejskim układem ulic.

 

Do celów pośrednich projektu należą:

 

- oszczędność czasu w przewozach pasażerskich i towarowych poprzez sprawny przepływ pojazdów;

 

- zwiększenie przepustowości drogi;

 

- poprawa dostępności użytkowników drogi do sieci dróg lokalnych w bliskim sąsiedztwie Centrum Jana Pawła II;

 

- redukcja negatywnego oddziaływania szkodliwych składników emisji spalin, hałasu, drgań;

 

- poprawa dostępności do strefy aktywności turystyki sakralnej Centrum Jana Pawła II;

 

- poprawa sieci komunikacyjnej i infrastruktury drogowej w bezpośrednim otoczeniu Centrum Jana Pawła II;

 

- poprawa skomunikowania lokalnego układu transportowego.