UWAGA! Urząd Miasta Krakowa otwarty dla bezpośredniej obsługi klienta.

Nowy okres świadczeniowy 2019/2021

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych przez rodzinę.

 

Od dnia 1 lipca 2019 r. można składać wnioski drogą elektroniczną, a od dnia 1 sierpnia 2019 r. w wersji papierowej na każde dziecko, które nie ukończyło 18 roku życia. Świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od 1 lipca 2019 r. (albo od dnia urodzenia dziecka). Natomiast jeśli świadczenie wychowawcze jest już przyznane do 30 września 2019 r. to wypłata świadczenia będzie kontynuowana od dnia 1 października 2019 r.

 

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu świadczenia wychowawczego będzie wysyłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę.

Okres świadczeniowy 2019/2021 będzie trwał do dnia 31 maja 2021 r.

 

Wnioski na kolejny okres świadczeniowy będzie można składać w przypadku w wniosków elektronicznych od dnia 1 lutego 2021 r., a w przypadku wniosków papierowych od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Brak złożenia wniosku spowoduje utratę prawa do świadczenia wychowawczego po okresie podanym w informacji e-mail.

 

 

od 1 lipca br. można już składać wyłącznie wnioski elektronicznie:

1.   przez Internet – za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej banków, które dołączyły do programu. Obecnie można to zrobić w jednym z 25 banków Banki biorące udział w programie w zakresie składania wniosków za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej: Alior Bank SA, Bank BPH SA, Bank Handlowy w Warszawie SA, Bank Millennium SA, Bank Pekao SA, Bank Pocztowy SA, Bank Polskiej Spółdzielczości SA, Bank Zachodni WBK SA, FM Bank PBP SA (Smart Bank), ING Bank Śląski SA, mBank SA, PKO Bank Polski SA, Raiffeisen Bank Polska SA, SGB-Bank SA, Bank Ochrony Środowiska SA, Getin Noble Bank SA, Deutsche Bank SA, Credit Agricole Bank Polska SA.

 

2.   przez Internet (dla osób posiadających tzw. Profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny):

od 1 sierpnia 2019 r. – w wersji papierowej:

 1. W Urzędzie Miasta Krakowa
  • ul. Stachowicza 18 pon. – pt. w godz. od 7.40 do 18.00, parter
  • os. Zgody 2 pon. – pt.  w godz. od 7.40 do 15.30 I piętro, pok. 117-119
  • ul. Wielicka 28 A pon. – pt. w godz.: 7.40- 15.30
  • al. Powstania Warszawskiego 10 pon. – pt. w godz.: 7.40- 15.30
  • Plac Wszystkich Świętych 3-4 pon. – pt. w godz.: 7.40- 15.30
  • CH „Bonarka” ul. Kamieńskiego 11, Punkt Obsługi Mieszkańców pon. – sb. w godz.10.00 – 18.00
  • CH „Bronowice” ul. Stawowa 61, Punkt Obsługi Mieszkańców  pon. – sb. w godz.10.00 – 18.00
  • CH „Serenada” Al. Bora Komorowskiego 41, Punkt Obsługi Mieszkańców pon. – sb. w godz.10.00 – 18.00.
 1. Za pośrednictwem Poczty Polskiej – na adres:

  Urząd Miasta Krakowa

  Krakowskie Centrum Świadczeń

  Referat ds. Świadczeń Wychowawczych

  ul. Stachowicza 18

  30-103 Kraków

 

Zachęcamy wszystkich do złożenia wniosku w formie elektronicznej, gdyż jest to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczenia wychowawczego 500+.

 

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną.

 

Terminy rozpatrywania kompletnych wniosków:

  

Kiedy został złożony wniosek Kiedy nastąpi rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia Od kiedy ustala się świadczenie
01.07.2019 - 31.08.2019 do 31.10.2019
 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)
01.09.2019 - 30.09.2019 do 30.11.2019
 • od lipca 2019 (dla dzieci, które nie mają aktualnie przyznanego 500+)
 • od października 2019 (dla dzieci, które mają aktualnie przyznane 500+)
01.10.2019 - 31.10.2019 do 31.12.2019 od października 2019*
01.11.2019 - 30.11.2019 do 31.01.2020 od listopada 2019*
01.12.2019 - 31.01.2020 do 29.02.2020 od miesiąca złożenia wniosku*
01.02.2020 - 31.05.2021 bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku od miesiąca złożenia wniosku*

 

* - z wyjątkiem sytuacji wskazanych w ustawie (np. w przypadku urodzenia się dziecka lub śmierci jednego z rodziców, który był Wnioskodawcą)

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie BIP MK https://bip.krakow.pl/swiadczenia/ została udostępniona możliwość sprawdzenia bieżącego stanu sprawy w zakresie ustalenia uprawnień do świadczenia „Dobry start”, „500+”oraz ” Za życiem”.

Aby uzyskać taką informację należy podać numer PESEL Wnioskodawcy oraz Uprawnionego.

Zachęcamy wszystkie osoby wnioskujące o powyższe świadczenia do odwiedzenia strony i zapoznania się z aktualnym stanem swojego wniosku.

 

 

 Przysługujące świadczenie wychowawcze może być wypłacone w formie:

 • przelewem na konto bankowe własne lub wskazanej osoby (tę formę odbioru świadczenia rekomendujemy)

 • gotówką w oddziałach PKO Banku Polskiego w Krakowie (nie ma konieczności posiadania konta bankowego w tym banku) – WYKAZ PLACÓWEK PKO BP, HARMONOGRAM WYPŁAT 

 

 O świadczenie wychowawcze mogą się ubiegać:

 • matka lub ojciec dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki lub ojca)
 • opiekun faktyczny dziecka – czyli osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem i wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka (jeśli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego)
 • opiekun prawny dziecka
 • dyrektor domu pomocy społecznej

 

Jeśli Wnioskodawca lub członek rodziny Wnioskodawcy przebywa za granicą, we wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego należy podać dane tej osoby, kraj przebywania wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP i adres pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP. Do wniosku należy dołączyć OŚWIADCZENIE dotyczące sytuacji rodzinnej i dochodowej w przypadku pobytu członka rodziny poza granicami RP.

 

UWAGA!

Jeśli osoba składająca wniosek przebywa za granicą – w kraju Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd ma charakter zarobkowy, to gmina przekaże wniosek wraz z dokumentami wojewodzie. Pozwoli to uniknąć pobierania przez ta samą osobę podobnych świadczeń w dwóch państwach UE/EOG jednocześnie. 

 

 

Przypominamy, iż wszyscy otrzymujący świadczenie wychowawcze zobowiązani są, by na bieżąco zgłaszać do Urzędu Miasta Krakowa wszystkie zmiany mające wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, tj:

 • zmianę miejsca zamieszkania
 • zmianę osoby, z którą dziecko zamieszkuje i na której utrzymaniu pozostaje
 • sądowe orzeczenie o ustanowieniu opieki naprzemiennej
 • wyjazd członka rodziny poza granice Polski
 • umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe nieodpłatne utrzymanie

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego:

Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tj. Dz. z 2019 r. poz. 2407 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 924)
 3. Rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach niezbędnych do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego – (Dz. U. z 2019 r. poz. 1177)

 

 

 

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
JAN ŻĄDŁO - DYREKTOR WYDZIAŁU
Osoba publikująca:
KAROLINA DUBIEL
Data wytworzenia:
2016-03-22
Data publikacji:
2016-03-22
Data aktualizacji:
2020-07-16